Број жиро рачуна: 840-3701760-87

Образовни профили

Чињеница коју са поносом истичемо је да су концепција, наставни планови и програми за образовне профиле: Техничар за роботику, Техничар за компјутерско управљање, Златар, Техничар за контролу у металургији и Техничар мехатронике, у највећој мери потекли из наше школе, док је образовни профил Машински техничар за компјутерско конструисање по први пут реализован почетком деведесетих година прошлог века.


Cви образовни профили, из подручја машинске технике, се заснивају на модерним технологијама и представљају најквалитетнији део образовања у тој области у средњим стручним школама у нашој земљи. Уз то, треба подвући да је огледни образовни профил - Златар, у подручју рада Металургија (иако трогодишњи), конципиран модуларно, што представља најмодерији начин организовања наставног програма и наставног процеса.

Техничар мехатронике - огледни образовни профил

Мултидисциплинарни четворогодишњи образовни профил, који обједињује знања из електротехнике, електронике, машинства и рачунарске технике. Центар наставног плана и програма (поред стандардних општеобразовних предмета) чини сет модула кроз које ученик достиже предвиђене компетенције. Савременим модуларним принципом формирања, овај профил је својом концепцијом пришао најближе профилима у средњем стручном образовању у земљама западне Европе. Целокупни наставни план и програм је развијен на основу реалних потреба тржишта рада, чиме се излази у сусрет истинским потребама последаваца.

 

При томе не треба изгубити из вида и чињеницу да су знања и вештине које се стичу школивањем у оквиру овог образовног профила, изузетна (можда и најбоља) база за студирање најквалитетнијих и најтежих факултета из стродних области.

 

Циљ огледа:

Увођење програмских новина:

•развој и примена модуларних програма стручног образовања који су засновани на стандардима занимања и потребама тржишта рада за знањима и вештинама;

•развој образовних програма који задовољавају развојне потребе и потребе за генеричким и животним вештинама ученика;

•заснивања програма образовања, наставе и учења на прецизно дефинисаним циљевима и исходима који омогућују индивидуалан приступ учењу и који уважавају развојне потенцијале и могућности ученика;

•успостављање функционалне везе између садржаја обавезних предмета и стручних модула како би се подржало и омогућило успешно стицање стручних знања и вештина;

•провера стручно теоријских знања и радних компетенција у оквиру стручне матуре.

 

План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у .pdf формату ОВДЕ.

 

Техничар за роботику

Одаберите га ако:

•сматрате да сте посебни

•би сте одабрали да упишете Техничку гимназију, али она, нажалост, још увек не постоји у нашој земљи

•сте истовремено талентовани за технику и природне науке

•умете да логички мислите и закључујете

•се не стидите да признате да волите да учите

•волите да стимулишете своју интелигенцију новим изазовима

•желите да Вам Ваши професори посвете посебну пажњу, јер једино на овом образовном профилу у одељењу седи само 25 ученика

•разумете шта су нове технологије

•схватате да је будућност већ дошла и да је, у техници, цела ослоњена на роботику и потпуну аутоматизацију

•желите рад на најсавременијој опреми

 

План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у .pdf формату ОВДЕ.

 

Машински техничар за компјутерско конструисање

Одаберите га ако:

•своју перспективу у машинској техници видите у комбинацији теоријских знања и примени рачунара у конструисању

•сте заинтересовани за најмодерније software

•сте спремни да уз стручну помоћ Ваших наставника, али и самостално истражујете могућности и границе програма за рачунарски подржано пројектовање •сте обавештени да овај образовни профил постоји у многим стручним школама, али наши матуранти одлазе даље са најквалитетнијим знањем

 

План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у .pdf формату ОВДЕ.

 

Техничар за компјутерско управљање

У последњих пар година, овај образовни профил је доживео изузетну експанзију и пуну афирмацију. Уписују га изузетно квалитетни ученици. Разлог је више него очигледан – такорећи све што је од производње у домену машинске технике у нашиј земљи опстало или ново заживело у последњиј деценији, директно је повезано са CNC (Commputer Numericaly Controled) машинама. Изучавање њиховог функционисања и програмирања је основа образовног профила Техничар за компјутерско управљање.


Упишите га ако:

• сте иницијативни и видите себе као практичара

• желите конкурентну диплому средње школе, али и јаку основу за студирање техничких факултета

• сте упућени у најновије трендове машинске технике у свету

• волите озбиљан рад на рачунару (иако су Вам игрице омиљени део забаве)

• имате у виду и потенцијални одлазак у иностранство и, у том контексту, желите диплому и одговарајуће вештине и знања која вам директно отварају та „врата“ и омогућавају конкурентност на светском тржишту рада

• планирате, у будућности, развијање приватног просла (или га, можда, Ваша породица већ има) и желите да то буде нешто модерно, „IN“ и са јасном перспективом у техници будућности

 

План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у .pdf формату ОВДЕ.

 

Златар

Уметност и вештина, старе хиљадама година, преточене су у савремени, модуларно конципиран образивни профил. Његову појаву у нашем образовном систему је суфинансирала Занатска комора града Келна (Немачка).


Одаберите га ако:

• желите да за 3 године будете „свој човек“ са изузетном вештином у рукама

• имате у себи креативну и естетску црту

• у свом средњошколском образовању желите пуно практичног рада, уз минимум теорије

• сте заинтересовани за обуку у савршено опремљеном кабинету, у коме ћете имати своје радно место, сва средства за рад, врхунску стручну помоћ златара и наших професора, свакодневни приступ литератури и интернету.

 

План рада којим су у табеларном облику приказани сви предмети са фондом часова предвиђеним по разредима школовања за овај смер, можете преузети у .pdf формату ОВДЕ.