Број жиро рачуна: 840-3701760-87

Запослени

ИЗ ПЕТОГОДИШЊЕГ РАЗВОЈНОГ ПРОГРАМА ШКОЛЕ


СНАГЕ НАШЕ ШКОЛЕ:


• Стручан наставни кадар

Главнa стручна снага Средње техничке школе су наставници, а посебно они који чине Стручно веће наставника машинске групе предмета. Знатан број чланова тог Стручног већа је учествовао или тренутно учествује у развоју и имплементацији наставних планова и програма нових образовних профила.


• Спремност наставника за даље усавршавањe

Због потреба модерних образовних профила, који су заступљени у Школи, наставници се перманентно усавршавају у домену своје струке. То усавршавање се спроводи на четири нивоа:

- путем семинара, које организује Министарство просвете и спорта,

- путем бројних обука и семинара који се организују у оквиру Школе,

- самосталним усавршавањем,

- консултацијама и разменом знања са колегама у оквиру стручног већа, као и сродних школа.

Стручно и административно особље

Миловановић Душан – директор

 

Видаковић Божидар – помоћник директора

 

Јовановић Душица – педагог

 

Стевић Љубица – социјални радник

 

Остојић Ранко – библиотекар

 

Димић Ружа – секретар

 

Милошевић Весна – шеф рачуноводства

 

Вићентијевић Драгана – благајник

 

Шалов Марија - административни радник

 

Поповић Јелена - административни радник

Стручно веће наставника српског језика и књижевности

Багур Драгана


Богдановић Тања


Јагодић Јелена


Костић Александар


Лалић Јелена


Спасић Миливоје

Стручно веће наставника енглеског језика

Бербер Дијана

 

Илић Зоран

 

Лубарда Јелена

 

Мајдак Сања

Стручно веће наставника природне групе предмета

Богдановић Драган

 

Ђуровић Биљана

 

Јовановић Наташа

 

Константинов Шобот Милена

 

Кресовић Гордана

 

Мишић Душан

 

Младеновић Јулија

 

Меркер Наташа

 

Николић Бранислав

 

Нерадовић Санда

 

Радусиновић Бојан

 

Средојевић Тања

 

Стефановић Живка

 

Стојановић Јелена

 

Цвијетић Дејан

Стручно веће наставника рачунарске групе предмета

Бунарџић Ирена


Кнежевић Љубица


Николин Наташа


Станчић Милка

Стручно веће наставника друштвених наука

Бошковић Мирослав

 

Вујовић Данијела

 

Дицић Весна

 

Лазић Горан

 

Милић Милош

 

Николић Иван

 

Радисављевић Јована

 

Ристић Опра Јелена

 

Рудић Милисав

 

Типсаревић Павле

 

Томовић Драган

 

Томовић Љиљана

 

Томовић Страхиња

 

Церовина Мирко

Стручно веће наставника машинске групе предмета

Бероња Марко

 

Видаковић Божидар

 

Вујошевић Бојана

 

Вујошевић Драган

 

Вукићевић Александар

 

Гајевић Милош

 

Димитријевић Драган

 

Ђуровић Драган

 

Јовановић Вера

 

Јовановић С. Снежана

 

Јовановић Снежана

 

Крњајић Владимир

 

Максимовић Миленко

 

Марковић Јован

 

Милетић Јован

 

Милосављевић Драган

 

Милосављевић Милан

 

Мирков Глигорије

 

Младеновић Валентина

 

Петровић Петар

 

Симеуновић Николај

 

Страиновић Живорад

 

Стијеља Гојко

 

Таковац Зоран

 

Тврдишић Момо

 

Уршл Ивана

 

Шћеповић Раде

Стручно веће наставника металуршке групе предмета

Димитријевић Миодраг

 

Јаредић Радојка

 

Младеновић Нада

 

Радоичић Драган

 

Ристановић Милорад

 

Стефановић Мирко

 

Чупић Радослав

Техничко особље

Боснић Гордана

 

Врљановић Наташа

 

Грујић Снежана

 

Дамјановић Бранка

 

Дотлић Никола

 

Манасијевски Станка

 

Павлица Мара

 

Петрић Радица

 

Пурић Силвана

 

Ристић Дивна

 

Смиљанић Јелена

Одељенске старешине

Први разреди

I1 - техничар за роботику - Марковић Јован

I2 - техничар за роботику - Меркер Наташа

I3 - машински техничар за компјутерско конструисање - Спасић Миливоје

I4 - машински техничар за компјутерско конструисање - Уршл Ивана

I5 - техничар за компјутерско управљање - Вукићевић Александар

I6 - техничар за компјутерско управљање - Милетић Јован

I7 - техничар мехатронике - Стојановић Јелена

I8 - златар - Чупић Радослав

 

Други разреди

II1 - техничар за роботику - Вујовић Данијела

II2 - техничар мехатронике - Лалић Јелена

II3 - машински техничар за компјутерско конструисање - Станчић Милка

II4 - машински техничар за компјутерско конструисање - Здунић Никола

II5 - техничар за компјутерско управљање - Младеновић Јулија

II6 - техничар за компјутерско управљање - Богдановић Драган

II7 - техничар за компјутерско управљање - Гајевић Милош

II8 - златар - Младеновић Нада

 

Трећи разреди

III1 - техничар за роботику - Радусиновић Бојан

III2 - техничар мехатронике - Цвијетић Дејан

III3 - машински техничар за компјутерско конструисање - Стефановић Живка

III4 - машински техничар за компјутерско конструисање - Јовановић Снежана

III5 - техничар за компјутерско управљање - Ристић Опра Јелена

III6 - техничар за компјутерско управљање - Димитријевић Драган

III7 - техничар за компјутерско управљање - Перовић Раде

III8 - златар - Стефановић Мирко

 

Четврти разреди

IV1 - техничар за роботику - Ђуровић Биљана

IV2 - техничар за роботику - Мајдак Сања

IV3 - машински техничар за компјутерско конструисање - Јовановић Вера

IV4 - машински техничар за компјутерско конструисање - Милосављевић Драган

IV5 - техничар за компјутерско управљање - Костић Александар

IV6 - техничар за компјутерско управљање - Илић Зоран

IV7 - техничар мехатронике - Младеновић Валентина